????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????արտին։ Աւարտւում է ֶաեւ մեր Համայնքի կողմից ընտրուած թէմական պատգամաւորն ??????, ???????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????

Կիրակի, 18 րուար 2024, ապա 14.30-ին,
Այստեղ է գտնվում Սուրբ Բոնիֆատիուս եկեղեցին (Kurt-Schumacher-Str. 3, 56567 Neuwied):
-ֱֶդամական հերթական ժողովը:

– Հֱֺ-ին կարող են մասնակցել մեր Համայնքի բոլոր տրատու անդամները։

– Ընտրելու իրաւունքը ունի 19 տարին լրացած, իսկ Համայնքային մարմինները ??????????

– ֹերերածուների դ֫մումագրերը են ְասցէագրված լինեն եւ ներկայացո 10.02.2024-ը (փոստով կամ neuwied@dakd.de):

***

Ավարտվում է գործող քաղաքապետարանի ավագանու լիազորությունների ժամկետը։ Ավարտվում է նաեւ մեր թեմական պատվիրակների եւ ֆինանսական աուդիտի հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը։ Մենք կարող ենք և պետք է նոր ընտրություններ անցկացնենք բոլոր համայնքային մարմինների համար։

ժամը Կիրակի, 18 Փետրուար 2024, ժամը 14:30, գտնում է 
Սուրբ Բոնիֆատիուս եկեղեցու ծխական դահլիճում (Kurt-Schumacher-Str. 3, 56567 Neuwied),

մեր համայնքի հերթական ընդհանուր ժողովը փոխարեն.

– Ընդհանուր ժողովին կարող են մասնակցել համայնքի բոլոր անդամները:

– Քվեարկելու իրավունք ունեն բոլոր այն անդամները, ովքեր լրացել են 19 տարին և առնվազն մեկ տարի վճարել են իրենց անդամավճարները: Ընտրելու իրավունք ունեն 19-ից 75 տարեկան բոլոր անդամները, ովքեր վճարել են իրենց անդամավճարները առնվազն մեկ տարվա ընթացքում։

– Թեկնածության մասին հայտարարությունները պետք է հասցեագրվեն GMV-ի գործադիր խորհրդին և ներկայացվեն գրավոր (անձամբ, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով neuwied@dakd.de) մինչև 2024 թվականի փետրվարի 10-ը: