համայնքի վարչություն

Հայ համայնքի ղեկավար մարմինը Նոյվիդե.Վ. բաղկացած է յոթ ընտրված խորհրդի անդամներից, գումարած ծխական քահանան: Նախագահը, փոխատենապետը, գանձապահը և ծխական քահանան կազմում են ծխական խորհուրդը օրենքի իմաստով (§ 26 BGB):

Քաղաքապետարանի բյուջեն որոշում է տնօրենների խորհուրդը: Բացի այդ, քննարկվում են համայնքային կյանքի բոլոր կարևոր թեմաները և խորհուրդներ են տրվում միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ։

Der Gemeindevorstand wird jeweils für drei Jahre gewählt und kann anschließend wiedergewählt werden. Die letzten Gemeindewahlen fanden 2024 statt.

Վերջինը եղել է ծխական վարչությունը, ինչպես նաև թեմական պատվիրակները am 18.02.2024 ընտրված.
Den Gemeindevorstand bilden:

 • Պատվավոր նախագահ – Վահրիճ քահանա ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
 • Ատենապետ՝ Բիրգուլ ՉԱՔՄԱԿ
 • պատգամավոր Նախագահող՝ Դայաթ ՃԱՐՈՅԱՆ
 • Գանձապահ – Թալինի ՔՅՈՐՔ
 • պատգամավոր Գանձապահ – Զարմիեն ՔԵԼԱՍԵՐԵԱՆ
 • Քարտուղար – Աթիլլա CAKMAK
 • պատգամավոր Քարտուղար-Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ
 • Գնահատող – Ժորժ ՀՎԱԿԻՄԵԱՆ
 • Փոխանորդ անդամ – Մարիա ՔՈԼԱՍԱՐԳԵԱՆ
 • Փոխանորդ անդամ – Ազնիֆ ՔՈՒՄՓԱՆԱՃԵԱՆ

Թեմակալ պատվիրակներ.

 • Զենիկ ԿԱՏԱԿ
 • Արման ԲՈՅԱՉԻ
 • Ճոճանիկ ՃԱՐՈՅԱՆ

Հանդիպման որոշումն էր am 27.02.2024 vom Primas der Diözese, S. E. Bischof Serovpe Isakhanyan, schriftlich bestätigt.

Գրեք մեզ…

Ունե՞ք հարցեր, առաջարկություններ, խնդրանքներ: Ապա գրեք մեզ!