Ի՞նչ է նշանակում առեղծված:

Եկեղեցու ծեսում և պաշտամունքում կան որոշ ծեսեր, որոնք համարվում են Հաղորդություններ (կաթոլիկ) կամ խորհուրդներ (գր.) (Արմ. Խորհուրդ (Խորհուրդ)). Բոլոր խորհուրդների հիմքը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է: Սա, սակայն, չի նշանակում, որ Քրիստոսն ինքն է հաստատել բոլոր խորհուրդները կամ նույնիսկ ներկայացրել ծեսերի բոլոր մանրամասները իր երկրային կյանքի ընթացքում: Առեղծվածները և նրանց ուղերձը ներկայացնում են Հիսուս Քրիստոսի փրկության աշխատանքի հիմքը և միևնույն ժամանակ հենվում են ավետարանի ճշմարտությունների վրա:

Բառը «Խորհուրդ», կրոնա–աստվածաբանական իմաստով նշանակում է «թաքնված բաների բացահայտում» (Ս. Գրիգոր Տաթևացի, 14-րդ դար)։ Տերմինը հաճախ օգտագործվում է ուղղափառ ավանդույթում «առեղծված» օգտագործված. Շատ ճշմարտություններ մեզ գաղտնի տրվում են Սուրբ Գրքի կողմից, որոնք մենք կարող ենք հասկանալ միայն հավատքով: Ուրեմն առեղծված ասելով հասկանում ենք այն խորհրդավոր ու աստվածային ճշմարտությունները, որոնք սովորական աչքով չենք կարող ընկալել, այլ կարող ենք տեսնել միայն հոգևոր աչքով, այսինքն՝ հավատքով։ Հաղորդությունների տոնակատարության միջոցով աստվածայինն ու անտեսանելին տեսանելի ձևերի և նշանների միջոցով փոխանցվում են տվյալ անձին:

Եկեղեցին շարունակում է Քրիստոսի փրկարար գործն աշխարհում։ Քրիստոսը ներկա է աշխարհում Եկեղեցու միջոցով: Քրիստոսի զորությունը փոխանցվում է մարդկանց՝ Եկեղեցու միջոցով խորհուրդների կառավարման միջոցով: Հայ եկեղեցում պատարագիչը (քահանա, եպիսկոպոս, կաթողիկոս) առաջին դեմքը չի օգտագործում բազմաթիվ խորհուրդների տնօրինման մեջ (օր. «Ես մկրտում եմ…» կամ «Ես օրհնում եմ…»), բայց պասիվ ձևակերպում (օրինակ. «Կմկրտվի...»: կամ «Օրհնյալ կլինի...»:) Այս պասիվ ձևակերպումը պարզ է դարձնում, որ Աստված է առեղծվածների իրական տվողը: Նվիրաբերելիս խնդրում են Աստծո շնորհներն ու շնորհները:

Հայ եկեղեցին, ինչպես կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցին, գիտի յոթ խորհուրդ, չնայած աստվածաբանական և քրիստոնեական որոշ տարբերություններին: Թեև Հայ Եկեղեցին հաստատում է յոթ խորհուրդները, սակայն հեռանում է յոթ թվից, քանի որ, ինչպես և արևելյան մյուս եկեղեցիները, ամբողջ Եկեղեցին և բոլոր եկեղեցական գործունեությունը համարում է որպես. առեղծված տեսնում է. Պոլսո Հայոց պատրիարք Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի խոսքով, խորհուրդների թիվը յոթը հայ եկեղեցու համար երբեք դոգմա չի եղել, այլ ավելի շուտ դավանաբանական կետ: Ուստի նա մերժում է հայերենի իսկական ուսմունքի համար յոթ թվի պարտավորությունը։

Հայ Եկեղեցում խորհուրդները կարող է տնօրինել միայն ձեռնադրված և օծյալ քահանան (ամուսնացած կամ կուսակրոն): Ձեռադրման կամ քահանայական ձեռնադրության խորհուրդը տնօրինում է եպիսկոպոսը կամ ինքը՝ կաթողիկոսը։ Անկրկնելի են մկրտության, օծման և օծման խորհուրդները։ Մկրտությունը, օծումը, ապաշխարությունը և Տիրոջ ընթրիքը կարևոր խորհուրդներն են յուրաքանչյուր հավատացյալի համար:

Հայ Եկեղեցու յոթ խորհուրդներն են. Մկրտություն, օծում, ապաշխարություն, պատարագ (հաղորդություն), թագադրում (ամուսնություն), ձեռնադրում (օծում), հիվանդի օծում կամ վերջին ծեսեր..

Եկեղեցու ծեսում և պաշտամունքում կան որոշ ծեսեր, որոնք համարվում են Հաղորդություններ (կաթոլիկ) կամ խորհուրդներ (գր.) (Արմ. Խորհուրդ (Խորհուրդ)). Բոլոր խորհուրդների հիմքը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է: Սա, սակայն, չի նշանակում, որ Քրիստոսն ինքն է հաստատել բոլոր խորհուրդները կամ նույնիսկ ներկայացրել ծեսերի բոլոր մանրամասները իր երկրային կյանքի ընթացքում: Առեղծվածները և նրանց ուղերձը ներկայացնում են Հիսուս Քրիստոսի փրկության աշխատանքի հիմքը և միևնույն ժամանակ հենվում են ավետարանի ճշմարտությունների վրա:

Բառը «Խորհուրդ», կրոնա–աստվածաբանական իմաստով նշանակում է «թաքնված բաների բացահայտում» (Ս. Գրիգոր Տաթևացի, 14-րդ դար)։ Տերմինը հաճախ օգտագործվում է ուղղափառ ավանդույթում «առեղծված» օգտագործված. Շատ ճշմարտություններ մեզ գաղտնի տրվում են Սուրբ Գրքի կողմից, որոնք մենք կարող ենք հասկանալ միայն հավատքով: Ուրեմն առեղծված ասելով հասկանում ենք այն խորհրդավոր ու աստվածային ճշմարտությունները, որոնք սովորական աչքով չենք կարող ընկալել, այլ կարող ենք տեսնել միայն հոգևոր աչքով, այսինքն՝ հավատքով։ Հաղորդությունների տոնակատարության միջոցով աստվածայինն ու անտեսանելին տեսանելի ձևերի և նշանների միջոցով փոխանցվում են տվյալ անձին:

Եկեղեցին շարունակում է Քրիստոսի փրկարար գործն աշխարհում։ Քրիստոսը ներկա է աշխարհում Եկեղեցու միջոցով: Քրիստոսի զորությունը փոխանցվում է մարդկանց՝ Եկեղեցու միջոցով խորհուրդների կառավարման միջոցով: Հայ եկեղեցում պատարագիչը (քահանա, եպիսկոպոս, կաթողիկոս) առաջին դեմքը չի օգտագործում բազմաթիվ խորհուրդների տնօրինման մեջ (օր. «Ես մկրտում եմ…» կամ «Ես օրհնում եմ…»), բայց պասիվ ձևակերպում (օրինակ. «Կմկրտվի...»: կամ «Օրհնյալ կլինի...»:) Այս պասիվ ձևակերպումը պարզ է դարձնում, որ Աստված է առեղծվածների իրական տվողը: Նվիրաբերելիս խնդրում են Աստծո շնորհներն ու շնորհները:

Հայ եկեղեցին, ինչպես կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցին, գիտի յոթ խորհուրդ, չնայած աստվածաբանական և քրիստոնեական որոշ տարբերություններին: Թեև Հայ Եկեղեցին հաստատում է յոթ խորհուրդները, սակայն հեռանում է յոթ թվից, քանի որ, ինչպես և արևելյան մյուս եկեղեցիները, ամբողջ Եկեղեցին և բոլոր եկեղեցական գործունեությունը համարում է որպես. առեղծված տեսնում է. Պոլսո Հայոց պատրիարք Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի խոսքով, խորհուրդների թիվը յոթը հայ եկեղեցու համար երբեք դոգմա չի եղել, այլ ավելի շուտ դավանաբանական կետ: Ուստի նա մերժում է հայերենի իսկական ուսմունքի համար յոթ թվի պարտավորությունը։

Հայ Եկեղեցում խորհուրդները կարող է տնօրինել միայն ձեռնադրված և օծյալ քահանան (ամուսնացած կամ կուսակրոն): Ձեռադրման կամ քահանայական ձեռնադրության խորհուրդը տնօրինում է եպիսկոպոսը կամ ինքը՝ կաթողիկոսը։ Անկրկնելի են մկրտության, օծման և օծման խորհուրդները։ Մկրտությունը, օծումը, ապաշխարությունը և Տիրոջ ընթրիքը կարևոր խորհուրդներն են յուրաքանչյուր հավատացյալի համար:

Հայ Եկեղեցու յոթ խորհուրդներն են. Մկրտություն, օծում, ապաշխարություն, պատարագ (հաղորդություն), թագադրում (ամուսնություն), ձեռնադրում (օծում), հիվանդի օծում կամ վերջին ծեսեր..